Verfspuitbus edding 5200 permanent spray mat antraciet

- € 0,00
Verfspuitbus edding 5200 permanent spray mat antraciet

Omschrijving:

* Weg met verfblikken en kwasten * Met de hoogwaardige acryllakken van edding kunnen vrijwel alle oppervlakken snel en eenvoudig worden gerenoveerd, gerestaureerd en creatief gedecoreerd. * Bijvoorbeeld: glas, metaal, hout, kunststof, piepschuim, papier, behang, linnen, keramiek, steen, manden en nog diverse andere materialen. * Deze superieure spuitlakken vallen op door de uitzonderlijk hoge dekking; de lakken drogen extreem snel en zijn - zowel binnen als buiten - duurzaam. * Bovendien zijn de lakken opvallend economisch; afhankelijk van de kleur zijn de lakken van edding tweemaal zo royaal als traditionele spuitlakken. * Geef nu kleur aan je ideeen: Met 30 intense standaard- en modekleuren, verkrijgbaar in handige bussen van 200 ml. * Gevarenaanduidingen; * H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsaanbevelingen; * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. * P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. * P260 Spuitnevel niet inademen. * P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C. * P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de regionale voorschriften.

    Merk:
  • Edding

  • EAN Code:
  • 4004764967315 
Prijs: € 7.11
 

©2024 Grote keuze op Kantoorapparaten.nl | Privacy statement