Schuurmiddel Cif citroen 750ml

- € 0,00
Schuurmiddel Cif citroen 750ml

Omschrijving:

* Reinigt grondig en hygienisch. * Geschikt voor o.a. roestvrijstalen oppervlakken. * Fles a 750ml. * Gevarenaanduiding; H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veiligheidsinformatie. * Raadpleeg een arts of anti-gif centrum bij onwel voelen of irritatie na inademing, aanraking met huid en/of ogen of inslikken. * Bij aanraking met de huid dient de huid gewassen te worden met lauw, zacht stromend water gedurende minstens 30 minuten. * Bij aanraking met de ogen dienen ogen gespoeld te worden met lauw water, gedurende minsten 15 minuten. * Contactlenzen dienen, indien mogelijk verwijderd te worden. * Bij inslikken de mond spoelen, onmiddellijk 1 glas water drinken en geen braken opwekken. * Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking stellen. P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

    Merk:
  • Cif

  • EAN Code:
  • 7615400806720 
Prijs: € 2.29
 

©2024 Grote keuze op Kantoorapparaten.nl | Privacy statement