Reinigingsset Fellowes voor tablet en e-reader

- € 0,00
Reinigingsset Fellowes voor tablet en e-reader

Omschrijving:

* Speciaal ontwikkeld voor het reinigen van tablets en e-readers. * Bevat beeldschermreinigingsspray en een microvezeldoek. * Verwijdert vingerafdrukken. * Antistatisch en streepvrij. * Minimale alcoholinhoud minder dan 1%. * Gevarenaanduiding; * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veiligheidsvoorschrift; * P101 Houd de productverpakking of het label bij de hand als medisch advies noodzakelijk is. * P102 Buiten bereik van kinderen houden. * P103 Etiket lezen voor gebruik. * P280 Draag veiligheidshandschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming. * P264 Handen grondig wassen na gebruik. * P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Zorgvuldig een aantal minuten met water uitspoelen. Contactlenzen uitnemen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen. * P337+P313 Indien de oogirritatie aanhoudt: Medisch advies inwinnen/een arts raadplegen.

    Merk:
  • Fellowes

  • EAN Code:
  • 0043859633357 
Prijs: € 7.11
 

©2023 Grote keuze op Kantoorapparaten.nl | Privacy statement