Luchtverfrisser Katrin 42722 Sunny Garden

- € 0,00
Luchtverfrisser Katrin 42722 Sunny Garden

Omschrijving:

* De uitstraling van uw toiletruimte wordt versterkt door het design gecombineerd met een verrassende geurbeleving. * Hoge kwaliteit geuren die samengesteld zijn om ongewenste geuren effectief en efficient te bestrijden. * Gemakkelijk te openen dispenser voorkomt voortijdige verdamping. * Gelijkmatige geurintensiteit van begin tot eind. * Decente geur voor een aangename en frisse sfeer. * Gelijkmatige frisse lucht 24 uur per dag, een maand lang. * Gevarenaanduiding; * H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. * H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsvoorschrift; * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. * P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. * P273 Voorkom lozing in het milieu. * P280 Beschermende handschoenen dragen. * P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. * P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). * P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

    Merk:
  • Katrin

  • EAN Code:
  • 2000000892626 
Prijs: € 13.27
 

©2024 Grote keuze op Kantoorapparaten.nl | Privacy statement