Correctiepen Tipp-ex Shake 'n Squeeze 8ml

- € 0,00
Correctiepen Tipp-ex Shake 'n Squeeze 8ml

Omschrijving:

Correctiepen van 8ml. Nieuw toevoersysteem voor optimaal gemak en controle. Met metalen schudkogel. Precieze correctie en goede dekking. Sneldrogend. Gemakkelijk mee te nemen. Kleur wit. Veiligheidsinformatie: na inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Na contact met de huid : huid met veel zeep en water afspoelen. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt. Na contact met de ogen : Onmiddellijk met veel water spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt. Na opname door de mond : De mond spoelen. Geen braken opwekken. Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. 1 stuk

    Merk:
  • Tipp-ex

  • Levertijd:
  • 1

  • EAN Code:
  • 3086126100685 
Prijs: € 1.97
 

©2022 Grote keuze op Kantoorapparaten.nl | Privacy statement