Alcohol gel Tork S1 voor handdesinfectie ongeparfumeerd 1000ml 420103

- € 0,00
Alcohol gel Tork S1 voor handdesinfectie ongeparfumeerd 1000ml 420103

Omschrijving:

* Tork alcoholgel voor handdesinfectie voorkom je op een effectieve manier infecties. * Deze alcoholgel met 80% gedenatureerde alcohol (W/W) hoeft niet te worden afgespoeld en ontsmet de handen snel. * De alcoholgel is dermatologisch getest, parfum- en kleurstofvrij. * Om kruisbesmetting te voorkomen zit de alcoholgel in een afgesloten vulling voor eenmalig gebruik. * Hierdoor bied je het bezoek, in combinatie met de gebruiksvriendelijke Tork vloeibare en sprayzeep dispensers, een goede handhygiene. * De Tork alcoholgel is meest desinfecterende handreinigingsgeld, volledige virusdodend en gecertificeerd volgens EN1500, EN12791 en EN14476. * Verpakking 6 flessen x 1000ml. * Afmeting 246 x 91 x 93 mm. * Gevarenaanduiding; * H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veiligheidsvoorschriften; * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P233 In goed gesloten verpakking bewaren. * P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. * P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. * P501 Inhoud en verpakking afvoeren naar geautoriseerde afvalverwerker.

    Merk:
  • Tork

  • EAN Code:
  • 7322540754124 
Prijs: € 16.19
 

©2024 Grote keuze op Kantoorapparaten.nl | Privacy statement